Kujutate pilti, ma sain auhinna!! // Imagine, I got the award!

I’m so flattered that in the beginning did not know what to say! (Later however there was no time left to sit in front of the computer longer to write.) Tutti gave me a award! I have a sincere honor to receive it, thank you!

Ma olen nii meelitatud, et algul ei osanud kohe midagi öelda! (Hiljem aga polnud mahti pikemalt arvuti ees istuda, et kirjutada.)Tutti jagas mulle auhinna! Mul on siiras au see vastu võtta, aitäh!!!

liebster-blog-award-2-post1

Those are the rules:
1.Link back to the blogger who awarded you.
2.Answer 11 questions posted by the presenter and ask your nominees 11 questions.
3. Nominate 11 bloggers who you feel deserve this award and who have less than 200 followers.

Sellised on reeglid:
1. Saada link sellele blogijale tagasi, kes sind auhinnaga premeeris.
2. Vasta 11. küsimusele, mis sulle esitati ning küsi oma nominentidelt samuti 11 küsimust.
3. Pärja 11 blogijat sama auhinnaga, kes sinu meelest on seda auhinda väärt ning kellel on vähem, kui 200 jälgijat.

I will share the award of just right for you!:
Mina jagan auhinna edasi just teile!:

Enelin Pedak
Kadristik
Kohustuslik tegutsemisvabadus
Lee Reinula ateljee
Polkovniku Butiik
TallinnStyle
X by Leina Neima
Sinus Iridum
Sewing Lady’s Quilting
Leekpea
Juurtest Juurikateni

Tutti’s Questions for me/Tutti küsimused minule
Here the evidence, my questions to you/Siin on asitõendid, minu küsimused sulle:

1. What inspires you / Mis sind inspireerib?

I get the inspiration from nature, of people from the street, family-friends, real life. Sometimes it revolves around an idea in my head and then go hack around into Pinterest or Google, and ideas can quickly evolve or transform or ..: D

Inspiratsiooni saan loodusest, tänaval olevatest inimestest, lähedastest, päriselust. Vahel keerleb mõni mõte peas ja siis lähen Pinteresti või google-sse kolama ning ideed saavad eriti hoogsalt edasi areneda või muunduda või.. 😀

2. How did you get your Blogname? / Kuidas sa said oma bloginime?
Username Särtsuliine comes from the fact that sometimes everything under my skin is sizzling, and myself as well. I am like a small dose of electricity. At least sometimes. 🙂 And the name of the blog comes from the fact that in recent times for me has jeans been very inspiring textile – so I decided to focus on it. Reuse in general has been a great love of mine for many years.

Kasutajanimi Särtsuliine on tulnud sellest, et vahel säriseb mul kõik naha all ja mina ise ka. Olen nagu üks väike törts elektrit. Vähemalt mõnikord. 🙂 Ja no, bloginimi tuleb sellest, et viimasel ajal on teksamaterjal mind vägagi inspireerinud ning mõtteainest andnud – nõnda otsustasingi selle põhitähelepanu pöörata. Taaskasutus üldisemalt on juba aastaid minu suur armastus.

3. What makes a blog interesting for you? Which kind of articles makes you happy? / Mis teeb blogi sinu jaoks huvitavaks? Millised artiklid meeldivad sulle?

I’m interested in blogs that are written with sincerity and with eagerness. Attempting to to dedicate themselves to the most sewing topics, I want to evolve and learn new things.

Mind huvitavad blogid, mis on kirjutatud siiralt, sellised, kus on tükike inimest ennast. Üritan viimasel ajal kõige rohkem pühendada end õmblusteemadele, soovin areneda edasi ning õppida uusi asju. 🙂

4. Is there anything you dislike on Blogs or articles which makes you thinking about ‘unfollow’?/Kas on midagi , mis sulle blogide või artiklite juures ei meeldi, mis paneb mõtlema “unfollow” nupule vajutamise peale?

I offer no tension when the blog has only emty words. Not that I myself would always do better. But if I feel that there is nothing to say, i write nothing at all. : P

Mulle ei paku pinget, kui blogi on sisutühi. Mitte et ma ise alati parem oleksin. Aga kui tunnen, et pole midagi öelda, jätan pigem kirjutamata. 😛

5. How would you like to spend your time if your monthly income would come for free?/Kuidas sulle meeldiks veeta oma aega, kui su igakuune sissetulek oleks garanteeritud?

I would be the mistress of the house and crafting. 😀

Pereema olles ning käsitööd tehes. 😀

6. Is there a book or movie which has deeply impressed you?/On mõni raamat või film, mis on sügava mulje jätnud?

Lately, not much. Downton Abbey series perhaps. Ever From the earliest times, Jane Eyre, Gone with the Wind, and many Estonians books. 🙂

Viimasel ajal väga mitte. Downton Abbey sari ehk. Kunagisest ajast Jane Eyre, Tuulest Viidud ja paljud eestlaste raamatud. 🙂

7. Do you think Like’s are ‘social treats’ in the blogsphare or do you think they should be given with deliberation?/kas sa arvad, et “Like”-d on “sotsiaalne meelitus” blogikeskkonnas või arvad, et neid peaks jagama kaalutletult?

A pretty without reason do not press like button !

Päris ilmaasjata meeldib-nupule ei vajuta!

8. Which object / device / gadget  you can’t do with out or you can but very reluctant?Millise asja, seadme, vidinata sa ei saa läbi või kui saad, siis väga vastumeelselt?

Mobile, computer, crafting things, camera. 😀

Telefon, arvuti, käsitöövahendid, fotokas. 😀

9. Are you particularly proud of one of your creations? If so, what, why? (Hope you’ll show us..)/Kas on miskit, mille üle sa oled omaloodud asjadest eriti uhke? Kui on, siis misasi ja miks? (Loodetavasti näitad meile..)

From later doings Vassili. Because I did my long-time idea a reality.
From earlier doings Holger.(Picture is above) Because I did my idea a reality. 😀 I try to take soon decent pictures from Holger, he has been waiting for a long time in closet. 😉

Hilisematest tegemistest Vassili. Sest ma tegin oma kauaaegse idee teoks.
Ning varasematest tegemistest Holger.
jacket from old jeansSest ma tegin oma idee teoks. 😀 Holgeri püüan ehk peagi korralikult pildile, on teine kaua kapis oodanud. 😉

10. What do you especially appreciate in garment?/Mida sa eriti hindad riietuses?

Comfort, originality, practicality, femininity.

Mugavust, omanäolisust, praktilisust, naiselikkust.

11. Is there an adjective that people in context with you especially like to use?/Kas on mõni omadussõna, mis inimestele seoses sinuga tihti meenub?

Lively, energetic, warm, loud. : D
Elav, särtsakas, soe, vali. 😀

Have fun with your award, I’m nosy to your answers! Did I already mention that I’ve GBD ? So keep in your mind to beware of gibberish….

PS! Same here! 😉

EDIT EDIT:
My questions!! / Minu küsimused!!

1. How old were you, when you started crafting? / Kui vana Sa olid, kui käsitööga tutvust tegid?
2. Have you enjoyed crafting class during school time? / Kas kooli ajal meeldis käsitöötund?
3. Who have been your main teacher? / Kes on olnud Sinu peamine õpetaja?
4. Who is your biggest role model(s) (crafting as well, or otherwise)? / Kes on Sinu suurim eeskuju (nii käsitöös, kui ehk ka muidu)?
5. What inspires you? / Mis Sind inspireerib?
6. Do you have more hobbies? / On Sul veel hobisid?
7. Best Relaxation? / Parim lõõgastus?
8. When you grow up, then who you want to be? / Kui Sa suureks saad, siis kelleks saad?
9. Favourite piece of music? / Lemmik muusikapala?
10. Your best feature? / Sinu parim omadus?
11. One of the life principle? 🙂 / Üks elu põhimõte? 🙂

Advertisements

4 thoughts on “Kujutate pilti, ma sain auhinna!! // Imagine, I got the award!

 1. heheh, leidisn modereerimist vajavate kommde hulgast Sinu auhinna, Särtsuliine… Tänud, tänud! Püüan kindlasti ka vastata :=) Aga, kas Sinu küsimused on samad, mis Tuttil? Vaatan, et tema on vastanud ise teistsugustele küsimusele ning edasi küsimiseks mõeldnud uued? Leina

  • Tead, juhtus nii, et mul kadusid need küsimused mingi hetk ära, kui ma mitu korda ise muutsin oma postitust draftina, kuid nüüdseks on mu küsimused täitsa olemas. 😉 Vabandused segaduse pärast!

 2. Hey your ‘ did you enjoy crafting’ – question is pretty cool. Did you? I DID NOT because a couple of reasons, the main was that everybody told me that I’m clumsy 😉 Did you like it? Your language is so cute – like made for imps 😉

  • Like for imps?? Hahaha, so cool! Indeed I could be imp 😀
   Did you know that the rules of the Estonian language is largely based on the German language (and the Latin language as well)? 😉

   Most of the time I liked my craftclass, except when the sewing machine was broken and I had to fix it (this happened every time we sewed 😛 When it was repaired, was time to give the machine to the next student :D). I always wanted to do special things differently than others, sometimes successfully. I was totally wierdo, sometimes still am! 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s